More

  Üniversite hastanesine sağlık memuru alımı yapılacak!

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı hastaneye sözleşmeli memur alımı yapılacak. Toplam 44 sağlık memuru alımı yapılacak olup, başvuruda bulunmak isteyen adayların, ilan içeriğinde belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

  Üniversite hastanesine sağlık memuru alımı için yayınlanan ilanın tüm detayları bu haber içeriğinde ayrıntılı olarak verilmiştir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 03 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yeni bir memur alım ilanı yayınladı. İlana göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı hastaneye, 57 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli 44 sağlık memuru alımı yapılacak.

  Sağlık memuru alımı için başvurular, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Personel Daire Başkanlığının personel@ksu.edu.tr mail adresine gönderilecektir. Peki Üniversite hastanesine hangi branşlardan sağlık memuru alımı yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte ayrıntılar…

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin memur alımı ile ilgili yayınladığı resmi açıklama şöyle;

  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

  Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

  KADRO DAĞILIMI VE MEZUNİYET ŞARTI

  Toplam 44 sözleşmeli sağlık memuru alımı yapılacak olup, kadro dağılımı ve kadrolara göre mezuniyet şartı, aşağıda belirtildiği gibidir.

  38 Hemşire Alımı; Hemşirelik lisans programı mezunu olmak

  1 Ebe Alımı; Ebelik lisans programı mezunu olmak.

  1 Biyolog Alımı; Biyoloji lisans programı mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla Üniversite Hastaneleri mikrobiyoloji laboratuvarları IFA biriminde en az 2 (iki) yıl çalışma tecrübesi olmak ve IFA biriminde çalışma ve değerlendirme sertifikasına sahip olmak.

  1 Sağlık Teknikeri Alımı; Patoloji ön lisans programı mezunu olmak.

  1 Sağlık Teknikeri Alımı; Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Radyoloji) ön lisans programı mezunu olmak.

  1 Sağlık Teknikeri Alımı; Anestezi ön lisans programı mezunu olmak.

  GENEL ŞARTLAR

  1)– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

  2)– 2018 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.

  3)– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

  4)– Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

  5)– 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

  BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

  1) Başvuru Formu (http://personel.ksu.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

  2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi,

  3) Kimlik Kartı fotokopisi,

  4) KPSS (B) grubu sonuç belgesi

  5) Deneyim Belgesi ve Sertifika (İstenilen alanda çalıştığını gösterir belge ile birlikte SGK hizmet dökümü ve sertifika) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının (https://personel.ksu.edu.tr) internet sitesinde belgeler ve formlar başlığı altında bulunan sözleşmeli personel iş talep başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, istenilen belgeler ile birlikte ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Personel Daire Başkanlığının personel@ksu.edu.tr mail adresine gönderilecektir.

  Adaylar başvurularını başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte personel@ksu.edu.tr mail adresi üzerinden yapacaklardır.

  Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir

  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Personel Daire Başkanlığının Mail adresine gönderilen belgeler incelendikten sonra, KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ve yedek kazananların listesi (http://ksu.edu.tr) adresinden 10 iş günü içerisinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan kadronun 5 katı kadar, asil kazanan aday atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.

  Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Avşar Yerleşkesi Kahramanmaraş adresine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

  ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

  1) Dilekçe (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)

  2) 4 adet vesikalık fotoğraf, (3,5×4,5 ebadında.)

  3) Kimlik Kartı fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)

  4) Diploma fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)

  5) KPSS (B) grubu sonuç belgesi (internet çıktısı.)

  6) Mal Bildirim Beyannamesi (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir.)

  7) Aile Bildirim Beyan Formu (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir.)

  8) Sabıka Kaydı

  Kaynak: Kamupersoneli.net

  Haber Başlıkları

  Paü Hastanesinde Ozon Tedavisi Başladı

  Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim dalında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Ünitesinde, Ozon tedavileri uygulanmaya başlandı.

  Rektör Vekili Kutluhan’dan “Dünya Turizm Günü” Mesajı

  Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, “27 Eylül Dünya Turizm Günü” münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Rektör Vekili Kutluhan mesajında...

  PAÜ’lü Mimarlık Bölümü Öğrencisine Ödül

  Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 3.Sınıf öğrencilerinden Seren Aslan, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nin düzenlediği, ‘Yarından Sonra C-19 Sonrasında Mekân...

  PAÜ’lü Öğrenciler, Katıldıkları Öğrenci Projeleri Seçki Yarışmasında 517 Proje Arasından Ödül ile Döndü

  Mimar Sinan Mühendisler Birliği’nin eğitim alanındaki projelerinden birisi olan ‘Mimarhane” çalışması kapsamında düzenlediği proje yarışması sonuçlandı Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)...

  PAÜ “Öğrenci Merkezli Dijital Destekli Üniversite Eğitimi”ne Geçiyor

  Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)’de dijital destekli üniversite eğitimi ile öğrencilerin derslere “her an, her yerden ulaşabilmesi” ve “üst seviyedeki öğrenme kazanımlarına” ulaşması amaçlanıyor

  Related Stories

  Stay on op - Ge the daily news in your inbox